gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Громадське обговорення позиції України на міжнародні кліматичні переговори
Понеділок, 26 листопада 2012, 20:40

cop18 cmp8 logo 173

26 листопада 2012 року розпочалися міжнародні переговори з питань зміни клімату. Перед початком переговорів відбулася громадська рада при Державному Агентстві екологічних інвестицій (ДАЕІ), основною метою якої було обговорення позиції України на міжнародних переговорах.

Основні положення позиції України на міжнародні переговори:

- зобов’язання України щодо скорочення викидів парникових газів до 2020 року становлять 20% у порівнянні з викидами 1990 року;

- другий період зобов’язань за Кіотським протоколом має розпочатися у 2013 році, та завершитися у 2020 році;

- розрахункове значення цільового показника України з кількісного обмеження та скорочення викидів парникових газів на другий період зобов’язань за Кіотським протоколом становить 71-87 % (середнє скорочення викидів для восьмирічного періоду дії зобов’язань 29-13 % відносно рівня викидів 1990 року) та може бути використане для визначення його конкретної величини відповідно до національних інтересів України в ході переговорного процесу;

Україна відстоює збереження свого статусу як країни з перехідною економікою;

Україна виступає за можливість перенесення квот на викиди парникових газів, які можуть бути реалізовані, на другий період зобов’язань Кіотського протоколу;

Україна виступає за збереження «гнучких» механізмів Кіотського протоколу, а також спрощений доступ Сторін до зазначених механізмів і можливість оперативного запровадження нових економічних інструментів.

Таким чином:

- позиція України щодо розрахунку цільового показника з кількісного скорочення викидів набула деякої гнучкості, що позитивно оцінено громадськістю;

- Україна виступає за збереження статусу країни як розвинутої держави з перехідною економікою, оскільки це дає ряд преференції, у порівнянні з іншими розвинутими країнами. При цьому варто зауважити, що такий перехідний статус в Україні триває уже десятки років, що свідчить про те, що Україна не вживає достатньо заходів для завершення цього перехідного етапу та трансформації економіки країни в розвинуту економіку, що дало б набагато більше преференцій населенню України, порівняно з тими, які отримує держава, будучи розвинутою економікою в перехідному етапі;

- Україна продовжує виступати за перенесення квот на викиди парникових газів на наступні зобов’язальні періоди. Така можливість надана державам у Кіотському протоколі, але, по суті, існування та продаж квот, отриманих в результаті економічного спаду, а не цілеспрямованої політики на національному рівні зі скорочення викидів парникових газів, не сприяє в достатній мірі боротьбі із глобальними змінами клімату;

- офіційний уряд, беручи участь у міжнародному переговорному процесі з питань глобальних змін клімату, керується національними інтересами України, що безперечно є позитивною тенденцією. Але, при цьому, достатньої уваги та амбіцій, спрямованих на вирішення глобальної проблеми зміни клімату, як на національному рівні, так і на міжнародному, не приділяється.

- представники Державного Агентства екологічних інвестицій продовжують вважати, що питання охорони довкілля не є серед першочергових пріоритетів участі України у міжнародних переговорах з питань зміни клімату та діяльності ДАЕІ загалом, з чим не погоджуються представники громадського екологічного руху в Україні.

Членами громадської ради прийнято рішення/рекомендації щодо розгляду Держекоінвестагентством можливості затвердження Україною більш амбітних кількісно визначених цілей з обмеження та скорочення викидів парникових газів; проведення консультацій з ЄС щодо можливості надання допомоги з приєднання України до системи торгівлі викидами ЄС у разі відмови Україною від вимоги перенесення квот у повному обсязі та посилення кількісних зобов’язань з обмеження та скорочення викидів парникових газів; розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії з питань зміни клімату проблеми створення стратегії низько вуглецевого розвитку України.

Підготувала: М.Булгакова

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....