gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Співпраця центру
Співпраця Центру
Вівторок, 26 липня 2011, 18:04

Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика» для досягнення мети та завдань співпрацює з науковими установами, органами державної влади, громадськими організаціями, міжнародними інституціями тощо.

Державне агентство екологічних інвестицій України (http://neia.gov.ua/nature/control/uk/index) – участь у діяльності робочої групи із розробки законопроекту про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

РГ 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (http://eu.prostir.ua/themes/EaP.html): членство в робочій групі, співпраця у питаннях формування та реалізації в Україні екологічної політики, політики з питань зміни клімату та енергетичної безпеки, у сфері євроінтеграційних процесів України.

Мережа з питань зміни клімату (Climate Action Network - CAN) (http://www.climatenetwork.org/) – ЕДЦ «Правова аналітика» є членом світової Мережі з питань зміни клімату, співпрацюючи із громадськими організаціями у відділенні Мережі Східної Європи та Центральної Азії у питаннях формування та реалізації політики з питань зміни клімату на національному та міжнародному рівнях.

Національний лісотехнічний університет України (http://www.forest.lviv.ua/): співпраця з питань навчання, стажування та проходження практики студентами вузу в рамках просвітницької програми центру.

Робоча група з питань зміни клімату (http://climategroup.org.ua/): членство в робочій групі, співпраця у питаннях формування та реалізації політики з питань зміни клімату в Україні на національному та міжнародному рівні, надання правових консультацій у питаннях діяльності групи.

Громадська рада при Державному Агентстві екологічних інвестицій України (http://www.neia.gov.ua/nature/control/uk/index): участь представника ЕДЦ «Правова аналітика» у роботі громадської ради для сприяння участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань формування та реалізації політики зі зміни клімату в Україні.

Львівська крайова організація Асоціації українських правників (http://www.jurists.lviv.ua/): співпраця та взаємодопомога при реалізації статутних завдань організацій, організації та реалізації спільних заходів, інформаційних кампаній та проектів з метою утвердження принципів верховенства права, побудови правової держави в Україні, підвищення рівня правової освіти та забезпечення і захисту прав людини. 

Мережа захисників права на доступ до інформації Інституту Медіа Права (http://www.medialaw.kiev.ua/foi/foi_network/) – членство у мережі,  співпраця в питання захисту права на інформацію.

Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС: участь у діяльності робочих груп: «Демократичні реформи, верховенство права»; «Права людини, гендерна рівність та недискримінація»; «Навколишнє природне середовище».