gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Право на оприлюднення та отримання інформації про публічних осіб переважає їхнє право на захист таємниці особистого життя
Понеділок, 20 лютого 2012, 23:19

strasbourg.1

07 лютого 2012 року Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у справі «Видавничий дім «Аксель Шпрінгер» проти Німеччини щодо порушення статті 10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод (право на свободу вираження поглядів).

 Заявник «Видавничий дім «Аксель Шпрінгер», власник газети «BILD», оскаржив до суду рішення німецьких судів, відповідно до яких заявнику заборонено публікувати статті щодо висвітлення фактів, пов’язаних з ім’ям відомого німецького діяча культури щодо притягнення його до відповідальності в зв’язку з незаконним обігом наркотичних засобів.

 Німецькі суди таку заборону обґрунтовували тим, що публікації склали серйозне втручання в право на захист прав особистості, в результаті розкриття злочинної поведінки суб’єкта публікацій, такий був дискредитований в очах громадськості. Суд першої інстанції, з яким погодилися апеляційна та касаційна ланки, ухвалив, що в даному випадку право на захист прав особистості переважає над інтересом громадськості в отриманні інформації. Відтак, ні характер вчиненого злочину, ні сама особистість, ні будь-які інші обставини не можуть виправдати публікації статей.

 Європейський суд з прав людини, дослідивши обставини справи та положення Конвенції про захист прав і основоположних свобод прийшов до висновків, протилежних тим, які зробила німецька Феміда, вказавши на порушення Німеччиною статті 10 Конвенції – а саме, права на свободу вираження поглядів в частині права на оприлюднення інформації виданням, яке оприлюднило інформацію про культурного діяча.

 Так, на думку Європейського суду з прав людини, свобода вираження думок є однією з головних основ демократичного суспільства й однією з основних умов його прогресу і окремої самореалізації для кожного.

 Суд наголосив, що «положення статті 10 Конвенції застосовуються не тільки до «інформації» або «ідей», які прихильно приймаються або розцінюються як необразливі чи нейтральні, але також і до «інформації» та «ідей», які ображають, шокують або вселяють занепокоєння. Такими є вимоги плюралізму, терпимості і широти поглядів, без яких немає «демократичного суспільства».

 Водночас, ЄСПЛ зазначив, що у статті 10 Конвенції, свобода вираження думок може бути обмежена винятками[1], які, однак, повинні тлумачитися чітко, і необхідність будь-яких обмежень має бути переконливо доведена.

 Європейський Суд, досліджуючи баланс прав, визначених ст.8 та ст.10. Конвенції, вказав, що в той час як приватна особа, невідома для громадськості, може вимагати особливого захисту свого права на приватне життя, то публічних осіб така норма не стосується.

 Суд відзначив, що стаття 8 Конвенції (Право на повагу до приватного і сімейного життя) не може бути підставою для того, щоб скаржитися через оприлюднення інформації на втрату репутації, яка є передбачуваним наслідком власних дій, таких як, наприклад, у вчиненні кримінального злочину.

 Суд констатував, що до обов'язків преси відноситься обов’язок доносити до суспільства інформацію та ідеї з усіх питань, що становлять суспільний інтерес. Водночас, не лише на пресу лежить завдання поширювати таку інформацію та ідеї, громадськість також має право отримувати відповідну інформацію. Рамки ж свободи вираження думок інтерпретуватимуться вужче у випадку, коли єдиною метою опублікування інформації є задоволення цікавості читачів.

 Нагадаємо, що 20 січня 2012 року Конституційний Суд України прийняв Рішення у справі про невтручання в особисте і сімейне життя посадової особи, яке, фактично не відповідає оприлюдненій практиці Європейського суду.

 Зокрема Конституційний Суд вказав, що інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.[2]

 В контексті реалізації статті 10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, беручи до уваги практику ЄСПЛ як джерело права[3] - інформація про публічних осіб та членів їх сімей з питань, що становлять суспільний інтерес може бути поширена, у випадках, визначених законом в інтересах прав людини, в т.ч. при реалізації положень статті 10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

 

Підготував:

Андрій Петрів,

член Ради ЕДЦ «Правова аналітика»


[1] Відповідно до ч.2 ст.10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод «здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».

[3] Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» в Україні Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав і основоположних свобод та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права. У разі відсутності перекладу Рішення та ухвали Суду чи ухвали Комісії суд користується оригінальним текстом.


 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....