gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

ЦЕ ЦІКАВО
Участь громадськості у розвитку національної політики у сфері клімату та енергетики
Понеділок, 31 жовтня 2011, 17:21
strelna

26-28.10.2011 - Четверта міжнародна конференція Російського Cоціально- екологічного союзу: Участь громадськості у розвитку національної політики у сфері клімату та енергетики (Стрельна, Санкт-Петербург, Росія).

Презентація на тему: Політика у сфері зміни клімату в Україні. Участь і вплив громадськості на її розроблення та реалізацію.

 
Круглий стіл «На шляху до створення вуглецевого ринку в Україні»
Середа, 19 жовтня 2011, 21:00
wb

18.10.2011 – у м. Києві проведено круглий стіл, на якому обговорювалися питання створення і запровадження вуглецевого ринку в Україні. Захід організовано Національним Агентством екологічних інвестицій спільно із Світовим банком та Фондом цільових екологічних інвестицій. До обговорення були запрошені представники влади, міжнародних фінансових інституцій, представництва ЄК в Україні, громадськості, експерти тощо.

Відкриття заходу відбулося представником Світового банку – пані Т. Сулухія та головою Державного агентства екологічних інвестицій паном С. Орленком, які позитивно оцінили ініціативи із розроблення та впровадження системи торгівлі викидами (СТВ) в Україні.

Під час круглого столу обговорювалися питання соціально-економічного розвитку України: пріоритети модернізації економіки; стратегії низько вуглецевого розвитку України; ролі держави у забезпеченні функціонування національного вуглецевого ринку; проекту закону України «Про регулювання у сфері енергозбереження»; підтримки міжнародних організацій ініціатив України щодо створення вуглецевого ринку; ролі громадськості у створенні вуглецевого ринку; співпраці для підготовки ринку.

Питання соціально-економічного розвитку України: пріоритети модернізації економіки (доповідач Я. Жаліло, 1-ший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень)

Повідомлено про позитивну динаміку основних макропоказників економіки України після кризового «провалу» 2009 року. Відзначено повільність відновлення національного виробництва, значну енергоємність національної економіки, неефективне використання і організацію використання енергоресурсів, високий рівень тінізації в даній сфері та потребу в модернізації економіки України.

В ході обговорення даного питання повідомлено, що 5 млн. доларів від Світового банку буде виділено для запровадження основних базових компонентів системи торгівлі викидами, для розробки національного плану розподілу квот, створення системи моніторингу, звітності і перевірки в Україні.

Питання стратегії низько вуглецевого розвитку України (доповідач О. Гассан-Заде, міжнародний експерт)

Повідомлено, що в Україні буде розроблятися стратегія низько вуглецевого розвитку. Така стратегія повинна поєднувати пріоритети у сфері зміни клімату та пріоритети національного розвитку, при цьому досягнення скорочення викидів парникових газів відбувається без загроз для соціально-економічного розвитку. В Україні при розробленні стратегії низько вуглецевого розвитку  мають враховуватися національні пріоритети, як от: підвищення енергетичної незалежності, енергоефективності, конкурентоздатності, створення робочих місць, економічне зростання. Під час обговорення даного питання експерт повідомила, що швидке впровадження СТВ в Україні є малоймовірним.

Роль держави у забезпеченні функціонування національного вуглецевого ринку (доповідач О. Хабатюк, начальник відділу обліку парникових газів, ДАЕІ)

Повідомлено, що обов’язки держави на міжнародному рівні не стимулюють до скорочення викидів парникових газів (ПГ) в Україні. Уже достеменно відомий той факт, що ріст ВВП в Україні не обов’язково супроводжується ростом викидів ПГ, оскільки вуглецеємність ВВП в Україні є достатньо високою. Роль держави щодо скороченні викидів ПГ полягає у підтриманні відновлюваних джерел енергії, підтримці енергозбереження (в тому числі економічно обґрунтованих тарифів), встановленні податку на викиди ПГ. Обговорено питання існуючого в Україні податку на викиди СО2, ставка якого не стимулює до скорочення викидів (в Україні – 10 коп. – 1 т. СО2, в ЄС – для порівняння 115 грн. – 1 т. СО2). Відзначено, що санкції у сфері функціонування ринку повинні бути чітко визначені, так само як і повинно бути забезпечено функціонування реєстру джерел викидів. Найбільш актуальним – є питання якості ринку торгівлі викидами, без якої його лінкування із будь-якою іншою прогресивною системою є неможливим. Найбільш проблемні аспекти – питання ефективної системи збору, звітності і верифікації та розподілу дозволів на викиди. Серед найважливіших завдань держави щодо створення вуглецевого ринку названо: створення ефективного нормативного поля, організація процесів збору та обробки інформації, забезпечення справедливого та ефективного розподілу вуглецевих одиниць серед учасників ринку, нагляд та регулювання вуглецевого ринку, коригування вектору його еволюції з урахуванням необхідності підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

На запитання представника НЕЦУ (Робочої групи РГПЗК) – Х. Рудницької, якою буде абсолютна ціль зі скорочення викидів в Україні до 2020 року – відповіді (конкретної цифри) не було надано. Також на запитання щодо запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів ПГ та конкретних кроків у даному напрямку, повідомлено, що система звітності в Україні існує, слід лише запровадити систему верифікації.

Правовий аналіз проекту закону України «Про регулювання у сфері енергозбереження» (доповідач А. Василенко, генеральний директор ТОВ «ПНБК»)

Доповідачем, який брав участь у підготовці законопроекту, подано інформацію про зміст законопроекту.

На запитання директора ЕДЦ «Правова аналітика» М.Булгакової, чи буде встановлена національна квота викидів парникових газів та, чи будуть інші гілки влади, крім виконавчої, задіяні у функціонуванні СТВ, повідомлено наступне. Закон не встановлюватиме загально дозволеного обсягу викидів ПГ на національному рівні; та інші органи, крім органів виконавчої влади, не можуть бути задіяні до реалізації даної схеми, крім того в Україні достатньо контролюючих органів, які можуть виконувати відповідні функції та будуть їх виконувати, коли система почне працювати.

Питання підтримки міжнародних організацій ініціатив України щодо створення вуглецевого ринку (доповідач С. Волков, Офіс Програми ООН в Україні)

Повідомлено про виділення значних коштів для створення СТВ в Україні. На запитання представника громадськості, члена РГПЗК (М. Хворова), яким чином громадськість може бути долучена до відповідних процесів, повідомлено, що це стане можливо шляхом участі громадськості у відповідних тендерних процедурах, оголошених Програмою ООН в Україні, у випадку їх відбору, а також в якості експертів.

Питання ролі громадськості у створенні вуглецевого ринку (доповідач С. Куруленко, голова громадської ради при ДАЕІ)

Повідомлено, що дане питання буде обговорюватися на засіданні громадської ради при ДАЕІ і буде сформована відповідна позиція громадськості. На даний час громадськість підтримує ініціативу із прийняття закону, який би регулював відповідні питання. Громадськість використовуватиме існуючі важелі впливу та контролю, якими володіє на підставі чинного законодавства Україні.

П. Христина Рудницька (НЕЦУ, заступник голови РГПЗК) заперечила аспект підтримки громадськістю проекту закону «Про регулювання у сфері енергозбереження», оскільки, перш за все, такий не обговорювався на громадській раді і містить ряд зауважень, висловлених представниками громадськості, та є далеким від досконалості для запровадження ефективної СТВ в Україні.

Співпраця для підготовки ринку (доповідач С. Андервуд, консультант Світового Банку)

Повідомлено що в рамках партнерства заради ринкової готовності (PMR) для створення передумов для запровадження СТВ різним країнам виділяються значні кошти (від 3 до 10 млн. доларів США). Дане глобальне партнерство передбачає фінансування у вигляді грантів для розбудови потенціалу та виступає у якості платформи для пілотної реалізації ринкових інструментів у галузі скорочення викидів ПГ. Заходи PMR включатимуть: оцінку та підготовку, технічні компоненти, програмні, інституційні компоненти та пілотне випробовування ринкових інструментів.
 
ООН заборонила торгівлю квотами в Україні
Четвер, 13 жовтня 2011, 12:10
jtpog

12.10.2011 року Комітет з нагляду за дотриманням вимог Кіотського протоколу прийняв остаточне рішення призупинити дію гнучких механізмів Кіотського протоколу для України. Це стосується торгівлі квотами та механізму спільного впровадження.

 Причиною такого рішення стала невідповідність системи обліку викидів парникових газів України міжнародним вимогам. За висновком експертів система обліку викидів та поглинання парникових газів в Україні не є достатньо прозорою, послідовною, повною та точною. Серед основних зауважень до українського кадастру були: відсутність енергетичного балансу України, непрозора система обліку лісів, конфіденційність даних по багатьом промисловим процесам.

 На засіданні Комітету Україну представляли Міністр екології та природних ресурсів, Микола Злочевський, фахівці Мінприроди та Державного агентства екологічних інвестицій України. Спеціально для цієї події був запрошений захищати інтереси України лауреат Нобелівської премії 2007 року в складі Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, Вудро Кларк.

 Напередодні Українська делегація надіслала до Комітету подання з проханням відтермінувати прийняття остаточного рішення. Основними аргументами були: низький рівень ВВП України, статус України, як країни з перехідною економікою, необхідність почекати поки не вийде звіт експертів по кадастру за 2009 рік. Микола Злочевський заявив: «Україна виконала практично усі вимоги експертів і просить перенести розгляд на лютий 2012 року». Але в рішенні засідання зазначено, що «надане Україною останнє подання не містить жодної нової інформації щодо розробки та впровадження заходів задля налагодження системи обліку та поглинання парникових газів».

 «Екологічні організації сподіваються, що санкції, які застосували до України, позитивно вплинуть на вирішення системних проблем, які тягнулись десятиліттями: нарешті уряд буде змушений налагодити належний збір та перевірку викидів забруднюючих речовин з підприємств, оприлюднити реальну ситуацію з вирубками лісів, підготувати енергетичний баланс усієї країни» - говорить Христина Рудницька, координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України.

 Від прийнятого рішення найбільше постраждають власники проектів спільного впровадження, які були зареєстровані за національною процедурою (Track 1), так як буде призупинена можливість передавати одиниці скорочення викидів та відповідно отримувати за це прибуток. На даний момент Україна реалізовує близько 65 проектів по Track 1. В той самий час, Україна може реалізовувати проекти спільного впровадження за міжнародною процедурою Track 2 і продовжувати використовувати кошти від продажу квот, які вона отримала раніше. Гнучкі механізми зможуть знову вступити в дію після того, як Україна виконає основні зауваження до національного кадастру.

Відео-перегляд засідання з прийняттям остаточного рішення Комітету з нагляду за дотриманням вимог Кіотського протоколу.

Відео-перегляд засідання наглядового комітету можна переглянути за посиланням.

 

За більш детальною інформацією:

Національний екологічний центр України

Координатор програми зі зміни клімату

Христина Рудницька

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ірина Ставчук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

+38 044 353 78 42

 
Політика з питань зміни клімату та енергетики в Україні
Неділя, 09 жовтня 2011, 20:47
warsaw

07-08.10.2011 - Конференція «Безпека та ідентичність» («Security and identity»), організована фундацією «Freedom and peace» (Варшава, Польща).

Презентація на тему: Політика з питань зміни клімату та енергетики в Україні: загальний огляд.

 
ООН прийняла попереднє рішення призупинити торгівлю квотами в Україні
Середа, 31 серпня 2011, 14:30
torgivla.kvotamu

«ООН прийняла попереднє рішення призупинити торгівлю квотами в Україні»

ООН прийняла попереднє рішення призупинити механізми міжнародної торгівлі квотами та реалізації проектів спільного впровадження в Україні. Про це повідомив Комітет виконання зобов’язань Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Також Комітет попередньо визнав, що Національний кадастр антропогенних викидів України не відповідає міжнародним вимогам. Остаточне рішення буде прийнято в жовтні.

 Якщо у жовтні Комітет прийме остаточне рішення, що український кадастр не відповідає міжнародним вимогам, тоді серед можливих варіантів розвитку подій буде зупинення українського реєстру, що унеможливлює дію гнучких механізмів Кіотського протоколу: торгівлі квотами та проектів спільного впровадження.

 Причиною такого рішення Комітету виконання зобов’язань став звіт експертів ООН, які перевіряли національний кадастр за 2008 рік. У звіті були представлені основні зауваження до українського кадастру:

Недостатня прозорість системи врахування викидів парникових газів, прогалини щодо врахування викидів у сфері лісового господарства та землекористування, відсутність енергетичного балансу України. По ряду джерел викидів були відсутні або названі конфіденційними деякі дані.

Експерти ООН вважають, що національна система врахування викидів та поглинання парникових газів не є достатньо прозорою, послідовною, повною та точною, як цього вимагають міжнародні правила.

 «Проблема з українським кадастром – це верхівка айсберга. Вона виникла через відсутність системи збору та перевірки даних по викидах по всіх секторах економіки. Дані про викиди записуються на основі статистичних даних, ніхто не перевіряє, чи відповідають дані фактичним викидам.

Наприклад, експерти ООН зауважили, що по 17 промисловим процесам дані по викидам або відсутні, або конфіденційні. Причому кількість конфіденційних даних зросла з минулого кадастру. Це ще більше погіршує врахування викидів парникових газів», - коментує Христина Рудницька, координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України.

Нагадаємо, Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату та Кіотський протокол до неї, має можливість використовувати гнучкі механізми Кіотського протоколу. Але для того, щоб мати можливість торгувати квотами чи виконувати проекти зі скорочення викидів, наша держава, як і інші, повинна надавати прозорі дані щодо викидів парникових газів та їх абсорбції.

 Офіційне рішення ООН опубліковане тут.


За більш детальною інформацією звертайтеся:

Христина Рудницька

Координатор програми зі зміни клімату

Національний екологічний центр України

+38 044 353 78 42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 9 з 10