gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Читати далі…

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища і розвитку. Читати далі…

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція). Читати далі…

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Читати далі…

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Читати далі…

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Читати далі…