gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Економіка зміни клімату: огляд Стерна – ключові положення
П'ятниця, 06 квітня 2012, 00:02

stern

Звіт (Огляд) Стерна[1] було підготовлено за дорученням Міністра фінансів Великобританії для того, щоб оцінити факти і зрозуміти, які економічні наслідки тягне за собою зміну клімату. Цей звіт набув широкого поширення серед науковців, дослідників та світової громадськості та використовується на міжнародному рівні.

У звіті досліджуються докази економічних наслідків зміни клімату, і вивчаються економічні аспекти стабілізації парникових газів в атмосфері. Звіт складається із шести частин: 1) підходи до зміни клімату; 2) вплив зміни клімату на ріст та розвиток; 3) економіка стабілізації; 4) політика із запобігання; 5) політика із адаптації; 6) міжнародні спільні дії.

Узагальнені висновки Огляду Стерна:

Час для уникнення негативних наслідків зміни клімату існує, але ми повинні вжити рішучих дій зараз.

Наукові дані є тривожними: зміна клімату є серйозною глобальною загрозою, яка вимагає термінових глобальних дій у відповідь.

Огляд приводить до простого висновку: економічно вигідніше вживати своєчасних заходів для боротьби із змінами клімату, ніж не вживати будь-яких. Зміна клімату вплине життя людей у всьому світі – на доступ до води, харчових продуктів, здоров'я та навколишнє середовище. Сотні мільйонів людей можуть страждати від голоду, нестачі води та затоплення прибережних районів.

За підрахунками, загальні витрати і ризики від зміни клімату будуть еквівалентні втратам принаймні 5% від світового ВВП в рік. Якщо врахувати більш широкий спектр ризиків і наслідків, то збитки можуть зрости до 20% світового ВВП і більше. Для порівняння, витрати на заходи, спрямовані на скорочення викидів парникових газів, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату, можуть сягати приблизно 1% світового ВВП в рік.

Зміна клімату може мати серйозний вплив на ріст і розвиток.

Всі країни зазнають впливу. Найбільш уразливими - є найбідніші країни, їх населення буде страждати найбільше, хоча вони найменше причетні до зміни клімату. Витрати у зв’язку із екстремальними погодними умови, включаючи повені, посухи та урагани, нестимуть, в тому числі і багаті країни.

Витрати на стабілізацію клімату є істотними, але керованими, затримка у вжитті заходів є більш небезпечною і набагато дорожчою.

Стабілізація викидів полягає у досягненні такого рівня викидів, щоб річні викиди не перевищували 80% поточного рівня викидів.

Вжиття заходів у сфері зміни клімату необхідне для всіх держав, і ці заходи не повинні обмежувати прагнення до економічного зростання багатих чи бідних країн.

Якщо багаті країни беруть на себе відповідальність за скорочення викидів на 60-80% до 2050 року, то країни, що розвиваються, повинні вжити серйозних заходів теж. Але країни, що розвиваються, не повинні бути зобов'язані нести всі витрати самі задля скорочення викидів.

Вжиття заходів у сфері зміни клімату створить значні можливості для бізнесу, так як створюватимуться нові ринки.

Світ не повинен вибирати між запобігання зміні клімату та розвитком і ростом, адже саме ігнорування зміни клімату, в кінцевому рахунку шкодитиме економічному зростанню. Боротьба зі зміною клімату - є стратегією зростання в довгостроковій перспективі, і вона може відбуватися, не обмежуючи прагнення до економічного зростання багатих чи бідних країн.

Існують способи скорочення викидів; потрібні жорсткі, цілеспрямовані політичні дії для сприяння вжиттю таких заходів.

Викиди парникових газів можуть бути скорочені за рахунок підвищення ефективності використання енергії, шляхом використання чистої енергії тощо. Енергетичний сектор у всьому світі повинні бути не менше ніж на 60% декарбонізірований до 2050 року, значне скорочення викидів необхідно буде також в транспортному секторі. Технології уловлювання та зберігання вуглецю є необхідними, щоб подальше використання викопних видів палива відбувалося без шкоди для атмосфери.

Зміна клімату вимагає міжнародних заходів реагування, заснованих на загальному розумінні довгострокових цілей та узгодження таких дій.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату та Кіотський Протокол є основою для міжнародної співпраці в даній сфері. Але у даний час потрібні ще більш рішучі заходи у всьому світу. Дій окремих країн не достатньо для запобігання глобальній зміні клімату. Важливо, щоб існувало загальне міжнародне бачення довгострокових цілей, а також, щоб була створена міжнародна мережа, що включатиме такі елементи: торгівля викидами, технологічне співробітництво, заходи щодо скорочення знеліснення, адаптація.

Резюме Огляду Стерна:

-          Існують докази причетності людини до глобальної зміни клімату і для вирішення цієї проблеми необхідним є вжиття заходів для скорочення викидів парникових газів. Зволікання в даній сфері є небезпечними та можуть коштувати надто дорого.

-          Зміна клімату є унікальним викликом економічним системам, тому вигоди від вжиття вчасних заходів для боротьби із глобальними змінами клімату переважають понесені витрати. Чим швидше вживатимуться відповідні заходи, тим менш затратними вони будуть, а чим менше заходів із запобігання зміні клімату вживатиметься, тим важче буде адаптуватися до зміни клімату у майбутньому.

-          Наукові докази вказують на ризики серйозних та невідворотних наслідків зміни клімату при веденні бізнесу за звичним сценарієм. Зміна клімату загрожує основним елементам життя людини – доступі до води, виробництву їжі, здоров’ю, використанню землі та довкіллю. Шкода від зміни клімату буде збільшуватися із глобальним потеплінням. Наслідки від зміни клімату не є рівномірними – найбідніші країни і люди будуть страждати найшвидше і найбільше.

-          Зміна клімату на початку може мати позитивний ефект у деяких розвинутих країнах, але ймовірно ефект буде руйнівним при продовженні росту температури за звичайного сценарію ведення бізнесу.

-          Інтегровані моделі оцінок наслідків зміни клімату дозволяють визначити та оцінити вплив зміни клімату на економіку; оцінки припускають, що негативний вплив буде навіть більшим, ніж прогнозувалося раніше.

-          Викиди парникових газів у 2000 році у різних секторах є такими: енергетика – 24%, використання землі – 18%, транспорт – 14%, промисловість – 14%, сільське господарство – 14%, будівлі – 8%, викиди, пов’язані з енергетикою – 5%, відходи – 3%.

-          Викиди обумовлюються економічним зростанням, проте стабілізація концентрацій парникових газів в атмосфері є можливою і при подальшому економічному зростанню.

-          Досягнення показників зі скорочення викидів є дорогим завданням. В огляді здійснено оцінку, яка вказує на те, що щорічні витрати для стабілізації концентрації викидів парникових газів на рівні 500-550 ppm (parts per million - часток СО2-еквіваленту) до 2050 року становитимуть близько 1% ВВП.

-          Викиди парникових газів можуть бути скорочені такими способами: зниження попиту на товари і послуги, виробництво яких пов’язане з інтенсивними викидами, підвищення ефективності, внаслідок якої можуть бути заощаджені гроші і зменшені викиди, вжиття заходів у сфері неенергетичних викидів, наприклад, уникнення вирубки лісу, перехід до низьковуглецевих технологій в електро-, тепло- постачанні і транспорті. Перехід до низьковуглецевих економік звісно буде викликом для збереження конкурентоспроможності, але в той же час, забезпечуватиме можливості для росту. Тому зміну клімату може бути тим стимулом, який викоренить практику субсидування енергетичний галузей урядами світу, сприятиме запровадженню стратегій низько вуглецевого розвитку тощо.

-          Важливо розуміти, що зволікання із вжиття заходів у сфері скорочення викидів коштуватиме набагато дорожче, в аспекті боротьби із негативними наслідками від зміни клімату та необхідності в подальшому вживати більш кардинальних заходів задля скорочення викидів парникових газів.

-          Зменшення негативних наслідків зміни клімату є необхідною та здійсненною метою.

-          Встановлення ціни на вуглець через податок, торгівельні правила є основою політики з питань зміни клімату, оскільки людина таким чином відчуває відповідальність за викиди, яка визначена у грошовому еквіваленті. Розроблена політка, яка підтримує низьковуглецевий розвиток та екологічні технології, є також необхідною та нагальною задля боротьби із проблемою зміни клімату. Для поширення низковуглецевих технологій важливою є діяльність приватного сектору, але співпраця на рівні держав, між урядами в даній сфері є також необхідною. Багато із низьковуглецевих технологій є надто дорогими, але, як показує практика, з часом їх ціна падає. Встановлення ціни на вуглець також стимулює до розвитку низьквуглецевих технологій.

-          Адаптаційна політика є необхідною для боротьби із негативними наслідками зміни клімату, але вона недооцінюється у багатьох країнах. Ціна адаптації до змін клімату сягатиме 0,05-0,5% ВВП у країнах Організації економічної співпраці та розвитку. Для країн, які розвиваються, питання адаптації стоятиме ще більш гостро, оскільки вони є особливо вразливими в аспекті зміни клімату, та звісно бідність є фінансовим бар’єром на шляху до вжиття заходів із адаптації до змін клімату. Адаптаційні зусилля країн, що розвиваються, повинні підтримуватися за рахунок міжнародної допомоги.

-          Ефективне вирішення проблеми зміни клімату залежить від створення умов для міжнародних спільних дій. Зусилля щодо співпраці повинні докладати, як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються. Не існує єдиної формули, яка б визначила справедливо цілі зі скорочення викидів для різних держав, але обрахунки, що враховують показники доходів, історичну відповідальність, та викидів на душу населення, вказують, що розвинуті крани повинні взяти зобов’язання зі скорочення викидів на 60-80% від рівня 1990 року до 2050 року.

-          Рішення, які приймаються щодо Системи торгівлі викидами Європейського Союзу (СТВ ЄС) можуть бути ядром та поштовхом для започаткування глобального вуглецевого ринку.

-          Фінансова підтримка для переходу до низковуглецевої економіки є необхідна країнам, які розвиваються.

-          Міжнародна співпраця повинна сприяти технологічним інноваціям та їх поширенню, оскільки це зменшуватиме вартість запобігання зміні клімату. Хоч приватний сектор відіграє важливу роль в даному питанні, але уряди можуть сприятиму даному процесу шляхом підписання угод на міжнародному рівні.  

-          Обмеження знеліснення є дуже ефективним способом скорочення викидів парникових газів. Наслідком знеліснення є викиди парникових газів у кількості, більшій за викиди транспортного сектору у світі, тому питання збереження лісів є дуже актуальним та повинно бути вирішене світовою спільнотою.

-          Вибудовування колективних сталий дій на міжнародному рівні є дуже важливим завданням для сприяння вирішенню проблеми зміни клімату. Ці дії повинні включати заходи щодо запобігання, адаптації та інновацій. Якщо такі спільні дії на глобальному рівні будуть узгоджені, і відповідні заходи будуть вживатися, то відвернення негативних наслідків зміни клімату є можливим.

 

Підготувала М.Булгакова.[1] Узагальнення здійснено на основі праці Ніколаса Стерна «Економіка зміни клімату. Огляд стерна» (The Economics of Climate Change. The Stern Review. by Nicholas Stern).