gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями
Середа, 27 березня 2019, 19:49

Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями»

Питання для обговорення:

1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження.

2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців.

3. Витрати у виконавчому провадженні.

4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні.

5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах.

Короткий зміст:

-Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19).

-Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) в Україні покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України"Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.

-Введення інституту приватного виконавця пов’язано з тим, що відомо про низьку ефективність роботи державної виконавчої служби. Таке ноу-хау пов’язано, в тому числі, з тим, що більшість звернень в Європейський суд з прав людини стосуються невиконання Україною рішень національних судів.

-Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення, визначеного Законом України "Про виконавче провадження". Міністерство юстиції України забезпечує ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України.

-Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.

-Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України "Про виконавче провадження"знаходиться у межах Автономної Республіки Крим, області або міста Києва чи Севастополя, у яких розташований його виконавчий округ.

-Кожен приватний виконавець працює в межах області. Тобто діє обласний розподіл, за винятком м. Києва. У Львівській області працює на даний час 8 приватних виконавців. Наприклад, в м. Києві понад 60 приватних виконавців. Жодних квот щодо кількості приватних виконавців на обласному рівні не передбачено. Для порівняння, державних виконавців у Львівській області близько 300.

-Приватні виконавці є самозайнятими особами, які сплачують податки та збори, відповідно до чинного законодавства України.

-Приватні виконавці не можуть здійснювати стягнення з державних і комунальних підприємств.

-Нововведення є те, що: боржник вважається ознайомлений з постановою про відкриття виконавчого провадження з моменту відправлення виконавчого документу. Тобто, якщо боржника фізично немає чи він не отримав постанову з різних причин, це не впливає на можливість вчинення виконавчих дій виконавцем, як було раніше.

-За вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової.

-Основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді: 1) фіксованої суми - у разі виконання рішення немайнового характеру; 2) відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України.

-Виконавче провадження відкриваються лише після оплати 2% від суми вимоги.

-Всі витрати, пов’язані із виконанням рішення суду стягуються із боржника, за винятком витрат, передбачених в додатковій угоди про додаткове матеріальне відшкодування.

-На відміну від державних виконавців, якого ніяк не можна законно зацікавити вживати додаткові заходи для виконання рішення суду, на відміну від приватного виконавця, якого можна додатково зацікавити. З приватним виконавцем можна підписати додаткову угоду про додаткове матеріальне відшкодування у випадку виконання рішення суду. Ця додаткова винагорода може стягуватися лише із стягувача.

-Якщо в цьому є потреба, для калькуляції витрат на здійснення виконання рішення суду може бути залучено експерта, який готує відповідний кошторис.

-Приватні виконавці мають доступ до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також до інших відкритих реєстрів. Приватні виконавці не мають доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

-З моменту відкриття виконавчого провадження боржник попадає до Єдиного реєстру боржників, та щодо нього застосовується ряд обмежень, пов’язаних із внесенням до відповідного реєстру.

-Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Дата проведення: 14 березня 2019 року

Організатор: Львівська крайова організація Асоціації українських правників

Лектор: голова Ради приватних виконавців Львівської області Андрій Пиць.

Підготувала: Мар’яна Винярська