gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Інформація про публічних осіб та впровадження систем обліку публічної інформації

Проект: Інформація про публічних осіб та впровадження систем обліку публічної інформації

Мета: Практичне впровадження практики Європейського суду з прав людини щодо відкритості інформації про публічних осіб та членів їх сімей з питань, що становлять суспільний інтерес; розроблення рекомендацій та пропозицій щодо вирішення та усунення існуючих недоліків у функціонуванні систем обліку публічної інформації.

Терміни реалізації: 1 серпня 2012 року – 31 липня 2013 року.

Проблеми, на розв’язання яких спрямовано проект:

- забезпечення відкритості інформації про публічних осіб, яка становить суспільний інтерес, в аспекті трактування Конституційним Судом України права на повагу до особистого і сімейного життя.

20 січня 2012 року Конституційний Суд України виніс Рішення у справі про невтручання в особисте і сімейне життя посадової особи (далі – рішення КСУ), яким визначив, що інформація про особисте та сімейне життя особи є конфіденційною і може бути поширена тільки за згодою особи. Дане рішення КСУ суперечить положенням Європейської конвенції з прав людини та рішенням Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ), (які є джерелом права в Україні) в частині обмеження поширення інформації про публічних осіб, яка становить суспільний інтерес. Забезпечення належного застосування в Україні положень рішень ЄСПЛ щодо питань відкритості інформації є вкрай важливим для розбудови демократичного суспільства. Відтак, очевидною є необхідність запровадження в Україні практики відкритості інформації про публічних осіб та членів їх сімей, яка становить суспільний інтерес, в контексті реалізації статті 10 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини як джерело права відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

- сприяння належному функціонуванню систем обліку публічної інформації в Україні.

у 2012 році органи виконавчої влади за вказівкою Кабінету Міністрів України мали забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації та забезпечення доступу до системи обліку публічної інформації, відповідні рекомендації дано і органам місцевого самоврядування. Вивчення питання якості систем обліку публічної інформації, розроблення рекомендацій та пропозицій щодо вирішення та усунення існуючих проблем у цій сфері сприятиме покращенню доступу громадськості до публічної інформації.

Напрями діяльності:

1)сприяння впровадженню практики ЄСПЛ щодо відкритості інформації про публічних осіб та членів їх сімей з питань, що становлять суспільний інтерес, включаючи апробації адміністративних та судових механізмів захисту права на доступ до інформації;

2)моніторинг стану впровадження органами державної виконавчої влади систем обліку публічної інформації та забезпечення доступу до системи обліку публічної інформації відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації»;

3)розроблення рекомендацій та пропозицій щодо вирішення та усунення існуючих проблем у доступі до публічної інформації у сферах, окреслених вище;

4)консультування громадян та громадських організацій з приводу реалізації прав на доступ до публічної інформації;

5)підготовка та видання аналітичного звіту з описом результатів проекту.

 

Даний проект здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».