gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Громадська рада при Державному агентстві екологічних інвестицій України
Четвер, 29 вересня 2011, 20:38

neia27 вересня 2011 року відбулося чергове засідання громадської ради при Державному агентстві екологічних інвестицій України, в якому взяли участь представники громадськості та Держекоінвестагентства (ДАЕІ).

Питання, які обговорювалися на засіданні стосувалися: 1) дій України в рамках вдосконалення національної системи обліку викидів парникових газів (представник від ДАЕІ – пан І.Варга взяв участь у обговоренні даного питання); 2) розроблення в Україні Національного плану з адаптації до зміни клімату (інформацію про стан розроблення даного проекту документу представила відповідальна особа ДАЕІ – пані І.Трофімова); 3) плану роботи громадської ради при ДАЕІ.

Питання вдосконалення національної системи обліку викидів парникових газів

Перший заступник голови ДАЕІ – Варга І.І. повідомив, що у 2011 році до поданого Україною в секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (РКООНЗК) кадастру викидів парникових газів за 1990-2008 роки експертами ООН були висловлені ряд зауважень. У відповідь Україна підготувала пояснення в секретаріат щодо існуючої інформації в кадастрі та висловлених зауважень.

Основні претензії до системи моніторингу (кадастру) викидів парникових газів, які висловлювали експерти ООН, за словами пана Варги І.І., стосувалися питань прозорості, відсутності методології обліку викидів в ряді секторів (як, наприклад, землекористування, лісовий сектор). Проблема також полягає в тому, що багато інформації із року в рік не розкривається, оскільки згідно із законодавством про статистику в Україні – підприємства монополісти в певній галузі можуть не публікувати та не надавати деяку інформацію. В Україні немає єдиного енергетичного балансу, що є проблемою 20-річної давності. Еспертами ООН також висловлені зауваження щодо відсутності даних наукових досліджень, втім, за інформацією держоргану, в цьому році ДАЕІ запланувало відповідні дослідження по 4 напрямках. Тобто проблема із збором інформації, що пов’язані із недоліками існуючого законодавства, є, але кадастр за 1990-2009 рік має суттєві покращення.

Попереднє рішення комітету з дотримання РКООНЗК (Бонн, серпень, 2011) полягало в тому, що система обліку викидів парникових газів (ПГ) в Україні не в повній мірі відповідає вимогам ООН до обліку викидів ПГ.

За повідомленням першого заступника голови ДАЕІ, в разі, якщо перед Україною висунуть вимоги щодо усунення недоліків у кадастрі викидів ПГ – то держава матиме скласти план усунення таких, на що буде надано півроку.

Питання розроблення Національного плану адаптації до зміни клімату в Україні

Представники ДАЕІ повідомили, що на даний час в ДАЕІ ведеться робота над розробленням проекту Національного плану заходів із адаптації до зміни клімату. В цьому контексті останніми висловлено прохання до громадськості щодо необхідності поширення на місцях інформації про проблему із адаптації до зміни клімату, оскільки на місцевому рівні необхідних знань немає. Громадськості запропоновано взяти участь у громадському обговоренні Національного плану заходів із адаптації до зміни клімату, проект якого буде оприлюднений після погодження проекту документу відповідними органами державної влади.

Повідомлено, що Президент України зобов’язав ДАЕІ розробити Національний план заходів із адаптації до зміни клімату і визначити джерела фінансування заходів із адаптації. Зазначено, що необхідних коштів в держаному бюджеті України на відповідні заходи немає. Досвід Європейських держав (наприклад, Німеччини) показує, що на адаптаційні заходи кошти передбачаються  у  державному бюджеті відповідної держави. Для розроблення адаптаційних планів потрібна співпраця, перейняття досвіду країн, які є більш прогресивними в даній сфері, наприклад, здійснюють дослідження щодо економічної доцільності та ефективності певних заходів т.д. (позитивним в даному напрямку може бути досвід Німеччини, як повідомила представниця ДАЕІ пані Ірина Трофімова, відповідальна за розроблення адаптаційного плану). Повідомлено, що у 2013 року ЄС почне розробляти загальну стратегію адаптації до зміни клімату, і в ході зустрічі представниками ДАЕІ була оприлюднена позиція про прагнення до синхронної та узгодженої співпраці із ЄС у даній сфері.

Отож, питання фінансування в Україні стоїть гостро у зв’язку із постійною його нестачею на такого роду заходи. ДАЕІ вдалося домовитися із Японською стороною про фінансування заходів із  адаптації (в сумі 540 тис. євро) за рахунок коштів, які надійшли від міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів, про що повідомила представник ДАЕІ І.Трофімова.

Серед прикладів заходів, які будуть включені до адаптаційного плану, названо наступні: будівництво дамб, заходи проти ерозії, заходи проти теплових хвиль, заходи в енергетиці у зв’язку із руйнуванням ліній електропередач тощо. Деякі адаптаційні заходи не включені в адаптаційний план, оскільки вони включені в інші програмні документи. Тому, за повідомленням представника ДАЕІ, заходи із адаптації, які виконуються в рамках інших програм, не можуть бути включені до даного проекту документу, так як це суперечить чинному законодавству України.

На запитання представників громадськості (ЕДЦ «Правова аналітика») щодо контролю за виконанням адаптаційного плану, представник ДАЕІ повідомив, що такий здійснюватиметься Держекоінвестагентством, оскільки відповідні органи подаватимуть звіти щодо виконання планів адаптації до зміни клімату власне в ДАЕІ. Також представниками громадськості висловлено занепокоєння, що у випадку відсутності ефективних важелів контролю за виконанням адаптаційного плану, передбачених санкцій та відповідальності у випадку бездіяльності щодо вжиття заходів адаптації конкретними уповноваженими суб’єктами, враховуючи відсутність передбачених в державному бюджеті коштів та низький рівень обізнаності громадян та представників влади в даній сфері, реалістичність виконання розроблюваного адаптаційного плану в України є доволі низькою.

Представники громадськості (Екоклуб, Рівне, Робоча група НУО з питань зміни клімату) висловили також занепокоєння щодо позиції України зі скорочення викидів парникових газів, оскільки проголошена ціль України - мінус 20% відносно рівня викидів 1990 року означає, що Україна має розвиватися швидшими темпами ніж Китай, щоб досягти такого показника, тому насправді дана мета не свідчить про наміри України працювати в напрямку скорочення викидів парникових газів на національному рівні. Якби Україна пішла на поступки щодо своєї позиції зі скорочення викидів та проголосила більш амбітні цілі зі скорочення викидів – то могла б на міжнародному рівні спробувати отримати доступ до певних фондів для  фінансування адаптаційних заходів в Україні, що було б хорошим прикладом для сусідніх держав -  Росії, Білорусії чи ін. країн[1].

Обговорення плану роботи громадської ради на 2 півріччя 2011 року

Голова громадської ради (Куруленко С.) запропонував провести круглий стіл за участю представників ДАЕІ, науковців, ЗМІ та представників громадської ради перед початком переговорів з питань зміни клімату в Дурбані (Південна Африка) у грудні 2011 року. Представники громадської ради дану пропозицію підтримали.

Прийнято за основу наступний план роботи громадської ради на друге півріччя 2011 року:

1. Обговрення питання формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні – співпраця з ЄС.

2. Формування позиції України на міжнародні переговори.

3. Моніторинг імплементації Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища до 2015 року.

4. Обговорення проекту постанови КМУ № 206, яка стосується проектів спільного впровадження.

5. Підведення підсумків міжнародних переговорів з питань зміни клімату у Дурбані.

6. Складення плану роботи громадської ради на 2012 рік.[1] Слід зазначити, що таку позицію підтримують не усі представники громадськості та таку не розділяє й ДАЕІ, вважаючи, що значні цілі зі скорочення викидів суперечать інтересам України.