gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Розроблення законодавства у сфері моніторингу викидів парникових газів в Україні
Понеділок, 22 квітня 2013, 20:13

neia

19 квітня 2013 року відбулося чергове засідання Робочої групи з розробки законопроекту про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Під час засідання презентовано проект Закону України «Про деякі питання організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів». Членам законотворчої групи запропоновано підготувати коментарі та пропозиції до вказаного законопроекту для його доопрацювання та подання суб’єкту права законодавчої ініціативи і його подальшого прийняття.

Варто зауважити, що у законотворчій групі протягом 2012 року обговорювалися питання прийняття законів про вуглецевий ринок та основні засади державної політики у сфері запобігання змінам клімату та адаптації до його змін, але ці закони не прийняті.

Серед перешкод на шляху до формування політики зі зміни клімату в Україні представниками Державного агентства екологічних інвестицій (ДАЕІ)  названо відсутність визначеності на міжнародному рівні в даній сфері. В ході засідання представниками ДАЕІ висловлені думки щодо відсутності в Україні вихідних даних для формування ринку викидів, тому для початку вирішили розробити проект закону у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

При цьому слід наголосити, що політика зі зміни клімату на національному рівні не є залежною від міжнародної політики на стільки, щоб стримувати розвиток національного законодавства у сфері обліку та скорочення викидів, контролю за викидами чи запобігання негативним глобальним змінам і адаптації до таких змін. А неприйняття досі на національному рівні відповідних документів свідчить про відсутність амбітних політичних намірів в даній сфері, адже скорочувати викиди можна та потрібно на національному рівні, незалежно від міжнародних обов’язків в даній сфері, і в цьому зацікавлені громадяни нашої країни не менше ніж міжнародна спільнота загалом.

Щодо загальних коментарів та зауважень, які були висловлені під час засідання до законопроекту «Про деякі питання організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», можна виділити такі:

- закон повинен містити конкретні вимоги у сфері обліку, контролю та моніторингу викидів, для можливості запровадження відповідної системи в Україні;

- закон містить положення щодо «конфіденційної інформації про викиди» що суперечить чинному законодавству про доступ до екологічної інформації, а отже повинно бути вилучено із законопроекту;

- слід чітко визначити сферу поширення законопроекту (підприємства, галузі тощо);

- необхідно врегулювати питання відповідальності за порушення законодавства у сфері моніторингу викидів парникових газів;

- варто визначити, які нормативно-правові документи та у який строк повинні бути розроблені та змінені задля належного впровадження вказаного проекту закону;

- моніторинг викидів парникових газів не повинен розглядатися окремо від моніторингу викидів забруднюючих речовин.

Підготувала М.Булгакова