gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Робоча група із розробки законопроекту про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів розпочала свою роботу
Субота, 04 серпня 2012, 16:05

neia

02.08.2012 відбулося перше засідання робочої групи із розробки законопроекту про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (робоча група).

У засіданні взяли участь голова Державного агентства екологічних інвестицій (ДАЕІ, Держекоінвестагентство), перший заступник голови ДАЕІ та інші члени робочої групи, серед яких представники ДАЕІ, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), громадськості та бізнесу.

Під час засідання Держекоінвестагентством презентовано міжнародний досвід з питань регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і торгівлі викидами парникових газів (ПГ); відбулося обговорення презентованого матеріалу та присутнім членам робочої групи надана можливість висловити свої пропозиції щодо майбутнього проекту закону про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (проект закону) для вироблення постулатів, які будуть покладені в основу національного законодавства про торгівлю викидами.

В ході засідання представниками ДАЕІ повідомлено:

в Україні відсутні нормативно-правові акти, які б регулювали питання створення та функціонування системи торгівлі викидами (СТВ), слабкою є інституційна спроможність є рівень розуміння необхідності створення СТВ;

проект Закону «Про регулювання у сфері енергозбереження» №7231 від 07.10.2010 року, робота над яким велася декілька років, та який був спрямований на регулювання питання викидів ПГ в Україні і міг бути основою для функціонування системи торгівлі СТВ, було знято з розгляду ВРУ у 2012 році як такий, який втратив свою актуальність[1];

приєднання України до СТВ Європейського Союзу є не простим питанням, оскільки така система в ЄС уже функціонує і апробована на практиці, Україна ж повинна пройти певні стадії у майбутньому шляхом впровадження пілотної торгівлі викидами парникових газів;

проблемним і надалі залишається питання обліку викидів ПГ в Україні;

обмеження викидів ПГ в Україні для їх реального скорочення відповідно до сьогоднішнього рівня завдаватиме шкоди економічним інтересам України, тому на початковому етапі впровадження СТВ в Україні умови для бізнесу не будуть жорсткими;

слід застосувати пілотний підхід при запровадженні СТВ в Україні і здійснити її апробацію лише на деяких секторах для певної кількості підприємств;

проблемним є питання різниці у ціні скорочення викидів в різних галузях економіки, оскільки це може привести до ситуації, коли одна галузь стає виключно продавцем квот на викиди, а інша лише покупцем, тому такі питання повинні бути враховані для уникнення певних спекуляцій у майбутньому;

первинний текст проекту закону буде підготовлено та надано членам робочої групи для коментування та надання пропозицій протягом одного місяця після проведеного засідання.

Серед важливих аспектів, відзначених представником громадськості - директором ЕДЦ «Правова аналітика» Мар’яною Булгаковою, які повинні бути враховані при розроблені проекту закону, варто відзначити такі:

граничний обсяг викидів парникових газів в Україні має бути встановлено на такому рівні, який зумовлював би необхідність реального скорочення викидів парникових газів;

повинен існувати дефіцит дозволів на викиди, що стимулюватиме підприємства до вжиття заходів із скорочення викидів через неможливість їх здійснення за відсутності спеціального дозволу;

адаптування СТВ в Україні до СТВ Європейського Союзу;

передбачення на нормативному рівні механізму поетапного зменшення граничного обсягу викидів парникових газів як передумови скороченню викидів ПГ в Україні;

чітка правова регламентованість процедури функціонування СТВ та розподілу дозволів на викиди;

принцип відкритості функціонування СТВ;

моніторинг, контроль та верифікація викидів ПГ;

належний контроль за функціонуванням СТВ та відповідальність за порушення законодавства;

забезпечення інституційної спроможності функціонування СТВ в Україні шляхом реалізації нормотворчих повноважень, розпорядчих функцій та контролюючих важелів в даній сфері різними органами та гілками влади.

Представником ЄБРР звернено увагу на такі аспекти:

в України є позитивний досвід реалізації проектів спільного впровадження (СВ), і це повинно допомогти у запровадженні СТВ, оскільки в ході реалізації проектів СВ багато підприємств були об’єктами моніторингу за міжнародними методиками, тому є більш підготовленими до СТВ;

промисловість повинна усвідомлювати, що умови здійснення викидів ПГ будуть ставати все більш жорсткими і ліміти на викиди ПГ з часом будуть зменшуватися та, відповідно, кількість дозволів на викиди теж буде зменшуватися;

перший етап торгівлі викидами повинен бути більш пільговим, щоб отримати підтримку учасників ринку.

Інші аспекти, на які звернена увага в ході засідання:

при розподілі дозволів на викиди слід враховувати не лише кількість викидів ПГ певним підприємством, але й енергоємність конкретного підприємства, тобто кількість викидів ПГ на одиницю продукції.

Членам робочої групи запропоновано висловити письмово усі пропозиції, які повинні бути покладені на їх думку в основу проекту закону.[1] Слід зазначити, що громадськістю висловлювалися зауваження до даного законопроекту та заперечення щодо можливості покладення його в основу законодавства про регулювання викидів ПГ та торгівлю викидами, як такого, який містить ряд недоліків та не може бути прийнятий у запропонованій редакції. Із висловлюваними зауваженнями та пропозиціями ЕДЦ «Правова аналітика» до вказаного законопроекту можна ознайомитися за посиланням: http://legalanalytics.com.ua/images/stories/energy.saving.ua.pdf