gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Питання публікації міжнародних угод про продаж квот на викиди парникових газів стало предметом судового розгляду
Понеділок, 30 липня 2012, 07:37

23160

Ухвалою окружного адміністративного суду міста Києва від 18.07.2012 відкрито провадження в адміністративній справі за позовом ЕДЦ «Правова аналітика» до Міністерства юстиції України (МЮУ) та Державного Агентства екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство, ДАЕІ) про визнання протиправною бездіяльності у зв’язку із не оприлюдненням міжнародних угод про міжнародну торгівлю квотами на викиди парникових газів (угоди про продаж частин установленої кількості (ОУК)), підписаних Держекоінвестагентством із Японією та Іспанією, та зобов’язання органів державної влади із вжиття заходів щодо їх оприлюднення.

Причиною подання позову є порушення органами державної влади права громадськості на доступ до інформації, зокрема до договорів, які підписуються на міждержавному рівні на підставі міжнародних угод, ратифікованих Україною, а саме Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Відповідно до Закону України «Про міжнародні договори і угоди» чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в "Зібранні діючих міжнародних договорів України" та інших офіційних друкованих виданнях України; міжнародні договори України включаються в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів. Таким чином у випадку укладення угод про продаж ОУК, дане положення закону не виконано.

Згідно із позицією МЮУ, при вирішенні питання статусу угод про торгівлю ОУК «слід враховувати норми ЗУ «Про міжнародні договори і угоди»», так як відповідно до ст. 1 цього Закону, він застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права.

Національне агентство екологічних інвестицій, як орган, уповноважений на провадження міжнародної діяльності за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, здійснює укладення угод з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що ДАЕІ не подало на реєстрацію Мін’юсту міжнародні договори щодо продажу ОУК, порушено вимоги міжнародного та національного законодавства України в частині бездіяльності, яка полягала у невжитті заходів щодо опублікування згаданих угод. Таким чином незаконно обмежено доступ до інформації про угоди із міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів, підписані Україною.

Незаконна бездіяльність Держекоінвестагентства полягала в порушенні положень:- П.п. «Б», п. 5 ст. 5 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція) (зобов’язання щодо вжиття заходів з метою поширення, серед іншого міжнародних договорів, конвенцій і угод з питань, що стосуються навколишнього середовища);

- п.п. 1, п. 1, ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях;

- ч. 1, ст. 21, ч. 3 ст. 22 Закону України «Про міжнародні договори і угоди» (зобов’язання щодо публікації договорів в "Зібранні діючих міжнародних договорів України" та інших офіційних друкованих виданнях України.

Водночас, у позовній заві оскаржена також бездіяльність МЮУ при розгляді звернення Позивача, оскільки жодних заходів для відновлення порушеного права громадськості на доступ до інформації не вжито. Так, незважаючи на те, що МЮУ визначило статус угод про міжнародну торгівлю квотами на викиди парникових газів як міжнародних договорів України, жодних конкретних заходів для оприлюднення вищевказаних угод Мін’юстом не вжито.

При цьому слід врахувати, що відповідно до положення про МЮУ, затвердженого Указом Президента України від 06.04.11 № 395, саме МЮУ здійснює офіційне опублікування чинних міжнародних договорів України. Центральні органи виконавчої влади, які укладають міжнародні договори України міжвідомчого характеру, передають Мін’юсту тексти таких договорів для включення до державного Реєстру нормативно-правових актів та опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Крім того, відповідно до п.п. 11 п. 4 Положення про МЮУ, саме Мін’юст перевіряє у стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях. Отже, Відповідачем 1 не вжито заходів, передбачених даним пунктом Положення про МЮУ, що свідчить про його бездіяльність.

Таким чином центральні органи державної влади, зокрема ДАЕІ та МЮУ є бездіяльними в частині вжиття заходів щодо оприлюднення вищевказаних міжнародних угод про продаж ОУК, підписаних від імені України.

У зв’язку із наведеним вище, Позивач ПРОСИТЬ СУД:

1. Визнати протиправною бездіяльність ДАЕІ у зв’язку із невжиттям заходів із оприлюднення договорів про продаж одиниць установленої кількості від 18.03.2009, підписаного між Національним агентством екологічних інвестицій та японською організацією з розробки нових енергетичних технологій (NEDO) (Японія), та від 25.11.2009, підписаного між Національним агентством екологічних інвестицій та Міністерством довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії.

2.Зобов’язати ДАЕІ подати Міністерству юстиції України на реєстрацію договори про продаж одиниць установленої кількості від 18.03.2009, підписаний між Національним агентством екологічних інвестицій та японською організацією з розробки нових енергетичних технологій (NEDO) (Японія), та від 25.11.2009, підписаний між Національним агентством екологічних інвестицій та Міністерством довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії.

3. Визнати протиправною бездіяльність МЮУ у зв’язку із невжиття заходів щодо усунення виявлених порушень в частині неоприлюднення міжнародних договорів про продаж одиниць установленої кількості, виявлених в порядку розгляду звернення позивача в МЮУ (вих. № 06/12 від 06.04.12).

4. Зобов’язати МЮУ здійснити офіційне опублікування договорів про продаж одиниць установленої кількості від 18.03.2009, підписаного між Національним агентством екологічних інвестицій та японською організацією з розробки нових енергетичних технологій (NEDO) (Японія), та від 25.11.2009, підписаного між Національним агентством екологічних інвестицій та Міністерством довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії.

Попереднє судове засідання призначено на 28.08.2012.