gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Мета організації PDF Друк

Мета організації

Мета створення і діяльності  ЕДЦ «Правова аналітика»:

  • утвердження та захисту прав людини і громадських інтересів, інших фундаментальних свобод, запобігання їх порушенню; надання допомоги у захисті прав фізичних та юридичних осіб і громадськості; сприяння розвитку правозахисного руху та адвокатури;
  • сприяння становленню громадянського суспільства; утвердженню демократії, правової держави, принципів верховенства права та закону; імплементації принципів міжнародного права і європейських стандартів в Україні та ринкової економіки;
  • провадження науково-дослідницької, громадської експертної, просвітницької діяльності;
  • сприяння судовій реформі, роботі органів державної влади та боротьбі із корупцією;
  • сприяння розвитку природоохоронної справи та захисту прав споживачів.

Основні завдання ЕДЦ «Правова аналітика»:

  • сприяння та контроль за практичним здійсненням загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, проектів, місій, ініціатив, норм, що спрямовані на підвищення рівня захисту прав людини та громадянина, утвердження демократичних засад;
  • надання безкоштовної правової допомоги фізичним та юридичним особам (в тому числі вчинення правозахисних дій в інтересах зацікавленої громадськості, окремих територіальних громад, соціальних груп) в реалізації та захисті їх прав та охоронюваних законом інтересів;
  • сприяння розвитку правової науки і освіти, поширенню правових знань;
  • участь у розробленні та вдосконаленні законодавства України шляхом подання коментарів та пропозицій, участі у відповідних робочих групах, громадських слуханнях та в інший спосіб, не заборонений законодавством України;
  • участь у прийнятті рішень та в реалізації державної політики згідно наданих прав громадськості шляхом співпраці з органами державної влади, виконання спільних заходів та проектів, подання відповідних коментарів та пропозицій щодо покращення роботи, розроблення та реалізації державної політики, участь у громадських радах при органах державної влади.