gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Перерахунок пенсій для працюючих: практичні аспекти
Четвер, 08 вересня 2011, 21:40
pfu

Перерахунок пенсій для працюючих: практичні аспекти

Статтею 46 Конституції України визначено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Кожен працюючий пенсіонер в Україні, який після призначення пенсії має більше 24 місяців страхового стажу, має право на перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії, що передбачено ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Розмір пенсії обчислюється відповідно до ст.ст.27, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та, серед іншого, базується на середній заробітній платі працівників у галузях економіки України за певний рік.

Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», зі змінами внесеними підпунктом 10 пункту 35 розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (редакція від 28.12.2007 року), у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та, яка, відповідно до цього Закону, враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

Рішенням Конституційного Суду України №1-28/2008 від 22.05.2008 року положення підпункту 10 пункту 35 розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» визнані неконституційними, і, як наслідок, вказана вище редакція статті ч.4 ст.42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» – втратили чинність з дня ухвалення рішення Конституційним Судом України.

Відтак, 11.03.2009 року Міністерством праці та соціальної політики України та Пенсійним фондом України було підготовлено лист від №№20/0/18-09/039, 4096/02-01, в якому відповідними органами надано відповідні директиви щодо проведення перерахунків пенсій. Зокрема, перерахунки пенсій у 2009 році у порядку ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мали проводитися з використанням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для перерахунку пенсії за 2007 рік (1197,91 грн).

Щодо зміни порядку перерахунку пенсії листом, про який згадувалося вище, відзначимо, що згідно п.1.4 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005р. №34/5 прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається, відтак положення такого братися до уваги не можуть.

Більш того, згідно із статтею 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Втім, ЕДЦ «Правова аналітика» в ході надання правової допомоги громадянам, відзначає, що територіальні управління Пенсійного фонду України продовжують використовувати показник середньої заробітної плати 2007 року при проведенні перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам як у 2010, так і в 2011 році, який, відповідно, є нижчим за аналогічні показники 2009 та 2010 року.

До прикладу, показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні у 2009 році становив 1650,43 грн., а у 2010 році - 1982,63 грн.

Відтак, такий управлінській підхід видається «економним» з точки зору видатків держави, втім грубо порушує конституційні права громадян в зв’язку з наступним.

Від моменту ухвалення рішення Конституційного Суду України №1-28/2008 від 22.05.2008 року, положення ч.4 ст.42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в редакції від 28.12.2007 року втратило чинність, натомість, відновлено дію попередньої редакції ч.4 ст.42 Закону в редакції, де зазначено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в редакції від 09.07.2003 року з наступними змінами, для перерахунку пенсії враховується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Отже, якщо перерахунок пенсії відповідно до ч.4 ст.42 Закону України Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» здійснюється із заробітної плати (доходу) за періоди страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 цього Закону, то ця заробітна плата відповідно до ч.2 ст.40 цього Закону обчислюється з урахуванням середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

Таким чином під час перерахунку пенсії, скажімо, у 2011 році, управління ПФУ у відповідності до положень ст.ст. 40, 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» повинні застосовувати показник середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2010 рік, що становить 1982,63 гривень. 

 

Підготував:

Андрій Петрів, член Ради ЕДП «Правова аналітика»