gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Результати діяльності Робочої групи щодо наступних зобов’язань згідно з Кіотським протоколом (Дурбан, 2011)
Понеділок, 23 січня 2012, 20:51
durban4
Аналіз результатів діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань країн Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом.
Конференція Сторін, яка діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу,  наголошуючи на важливій ролі Кіотського протоколу у зусиллях із пом’якшення зміни клімату (ЗК) Сторонами, включеними до Додатку 1, важливості у забезпеченні продовження заходів із пом’якшення ЗК цими Сторонами, та на потребі у започаткуванні другого періоду зобов’язань Кіотського протоколу без зволікань; маючи на меті досягти загального скорочення викидів парникових газів сторонами, включеними до додатку 1, щонайменше на 25,40% від рівня 1990 року до 2020 року, враховуючи при цьому відповідний перегляд цілей зі скорочення викидів, який повинен бути завершений до 2015 року; вирішила, що другий період зобов’язань Кіотського протоколу розпочнеться 1 січня 2013 року та завершиться 31 грудня 2017 року або 31 грудня 2020 року, що повинно бути вирішено Робочою групою щодо наступних зобов’язань для Сторін Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом на її 17-тій сесії.
Беручи до уваги, що кількісні загальноекономічні цілі зі скорочення викидів будуть виконуватися Сторонами, включеними до Додатку 1, згідно поданої ними інформації (додаток 1 до цього рішення), та, що наміри цих сторін будуть конвертовані у кількісні скорочення викидів чи цілі зі скорочення (quantified emission limitation or reduction objectives  - QELROs) на другий період зобов’язань Кіотського протоколу, Сторони Додатку 1, перелічені у Додатку 1 до цього рішення, запрошуються до подання інформації про їх QELROs (зобов’язання зі скорочення викидів) на другий період зобов’язань Кіотського протоколу до 1 травня 2012 року для їх розгляду  Робочою групою щодо наступних зобов’язань для Сторін Додатку 1 згідно з Кіотським протоколом на її 17-тій сесії.
У додатку 1 до даного рішення міститься таблиця, яка замінить таблицю у Додатку В до Кіотського протоколу. В цій таблиці відображені існуючі зобов’язання держав щодо скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років (порівняно із базовим роком), оголошені зобов’язання держав щодо скорочення викидів парникових газів протягом 2013-2017 (2020) років (порівняно із базовим роком, який не всіма країнами ще визначено), зобов’язання держав щодо скорочення викидів парникових газів до 2020 року у процентному співвідношенні до базового року, визначеного країнами. Україною задекларовано ціль зі скорочення викидів парникових газів – мінус 20 % від рівня викидів 1990 року до 2020 року.
Також рішенням запропоновано доповнити перелік парникових газів три фтористим азотом (NF3)/
 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....