gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Обмеження права на вибір захисника – порушення Конвенції про захист прав людини
Четвер, 12 січня 2012, 21:49

strasbourg.124.11.2011 року Європейський суд з прав людини у справі «Загороднього проти України» (заява № 27004/06), констатував порушення Україною ст.3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині права на справедливий суд, а саме права на вільний вибір захисника.
Суть досліджуваного питання зводилася до можливості практичного застосування частини 2 статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до положень якої «як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи».
Нагадаємо, що така редакція частини 2 статті 44 КПК України введена в дію після того, як ще в 2000 році Конституційний суд України у справі №1-17/2000 визнав неконституційними - положення частини першої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, за яким обмежується право на вільний вибір підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
Втім, незважаючи на внесені зміни до кримінально-процесуального закону, питання щодо залучення «інших фахівців в галузі права» залишалося невирішеним через відсутність офіційного тлумачення цього словосполучення.
Більш того, кардинально протилежну – «патову» для вирішення проблеми – позицію зайняв Верховний Суд України у постанові Пленуму №8 від 24 жовтня 2003 року, визначивши у п.5 постанови, що повноваження інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи, на участь у справі повинні бути підтверджені документами, визначеними спеціальним законом, яким цим особам надано право брати участь у кримінальному судочинстві як захисникам, а також угодою або дорученням юридичної особи.
Верховний суд визнав правильною практику тих судів, які за відсутності спеціального закону не допускають таких фахівців до здійснення захисту в кримінальних справах.
Предметом розгляду європейського суду у справі «Загороднього проти України» були практичні аспекти застосування статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України в частині можливості залучення до захисту в кримінальному процесі фахівця в галузі права без свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
При розгляді справи Європейським судом, уряд України, не визнаючи порушенням ст.3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод факт недопуску до захисту в кримінальному процесі юриста «не адвоката» вказав, що на виконання рішення Конституційного суду України у справі №1-17/2000 необхідно прийняти спеціальний закон, який би регулював порядок надання правової допомоги іншими фахівцями у галузі права. За умови відсутності даного закону, порушень з боку судової системи України при недопуску фахівця в галузі права до захисту у кримінальному процесі допущено не було.
Натомість, Європейський суд з прав людини прийшов до протилежних висновків, даючи оцінку відповідній проблемі, та зазначив, що, залишаючи питання про обмеження права на вільний вибір захисника невирішеним протягом тривалого періоду часу, держава створила ситуацію, несумісну з принципом правової визначеності, який є одним з основних елементів верховенства закону. Як наслідок, суд визнав факт порушення права заявника на вільний вибір захисника через створені державою обмеження.

Підготував:
Андрій Петрів,
член Ради ЕДЦ «Правова аналітика»

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....