gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Кримінальна відповідальність за наклеп – крок до обмеження свободи слова в Україні
Четвер, 20 вересня 2012, 00:21

parliament

18 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)

Законопроектом (читати далі…) пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 145¹, якою встановлюється кримінальна відповідальність за таке діяння, як наклеп.

Автори законопроекту обґрунтовують необхідність прийняття даного Закону «слабкістю, по суті, повною неефективністю передбачених чинним законодавством заходів захисту честі, гідності та ділової репутації особи».

Дані тенденції у діяльності законодавчого органу хоча й провадяться під гаслом посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини, на наш погляд, є кроком назад в розвитку громадянського суспільства, скеровуючи державу в напрямку вектору «кримінального контролю» за діяльністю в сфері свободи слова та доступу до інформації.

Хотіли б звернути увагу, що у Кримінальному Кодексі України 1960 року відповідальність за наклеп та образу була передбачена статтями 125 та 126 відповідно. Натомість, у Кримінальному Кодексі 2001 року відповідні положення включені не були, а відтак дії не вважалися кримінально караними.

Без сумніву, поширення завідомо неправдивих відомостей про особу є явищем негативним, однак чи можна вважати суспільну небезпеку слова достатньою для відновлення криміналізації такого діяння? І чи можна говорити про гарантування свободи висловлювань, якщо наклеп вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації каратиметься максимально обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років?

На нашу думку, криміналізація такого діяння є хибним кроком на шляху до розвитку громадянського суспільства та забезпечення свободи слова в Україні. Так, на даний час, права, які, встановивши кримінальну відповідальність, так прагне захистити законотворець, гарантовані статтею 28 (право на повагу до гідності) та статтею 32 (право на таємницю особистого та сімейного життя) Конституції України.

Вказані права є особистими немайновими правами фізичної особи, відносяться до предмету регулювання цивільного права (глава 22 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч.4 ст.32 Конституції України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Відповідно до ч.3 ст.297 ЦК України (Право на повагу до гідності та честі) фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі.

Аналогічна норма щодо судового захисту закріплена і у ч.2 ст.299 ЦК України (Право на недоторканність ділової репутації).

Як бачимо, і положення Основного закону України, і положення цивільного законодавства питання поширення завідомо неправдивих відомостей про особу відносять в площину цивільного права.

Крім того, криміналізація наклепу суперечить і практиці Європейського суду з прав людини, рішення якого є джерелом права в Україні.

Так, у рішенні від 28.09.1999 р. у справі «Далбан проти Румунії» (Dalban v. Romania) (читати далі…) - журналіста, засудженого у Румунії за наклеп на чиновника, який полягав в оприлюдненні інформації щодо неправомірних дій останнього, без належних на те доказів, Європейський Суд зазначив, що публікації журналіста стосувалися справи загального інтересу: управління державними активами і того, як політики виконують вимоги свого мандата. Суд визначив, що інтереси демократичного суспільства полягають у тому, щоб преса мала можливість надавати інформацію, яка становить значний громадський інтерес. Неприпустимо позбавляти журналіста можливості висловлювати критичні судження, якщо він не може довести їх правдивість. Суд вказав, що обвинувачення Далбана у вчиненні кримінального правопорушення та засудження його до позбавлення волі було непропорційним втручанням у його свободу вираження поглядів як журналіста, тобто допущено порушення статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зважаючи на все вищевикладене, вважаємо, що застосування даної статті на практиці, приведе до порушення статті 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Підготував: А.Петрів

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....