gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Україна не визначилася, чи братиме участь у другому зобов’язальному періоді Кіотського протоколу
Четвер, 07 березня 2013, 23:01

ilkp

Під час засідання громадської ради при Державному агентстві екологічних інвестицій (ДАЕІ) 5 березня 2013 року Держекоінвестагентство проінформувало громадськість про необхідність вивчення питання щодо можливості участі України в другому зобов’язальному періоді Кіотського протоколу. Таким чином, поки не відомо, чи братиме Україна участь у другому зобов’язальному періоді Кіотського протоколу.

Невизначеність позиції ДАЕІ підтверджується наступним:

- Міжнародна спільнота вимагає заборони нарощення викидів, що суперечить заявленим зобов’язанням України, які означають фактичний ріст викидів: Згідно з новим текстом Додатку В до Кіотського протоколу Україна має визначене кількісне зобов’язання з обмеження або скорочення викидів на 2013-2020 рр., яке становить 76% від базового 1990 року. Крім того, на вимогу України, цей показник супроводжується приміткою, відповідно до якої, невикористані у перший період дії зобов’язань за Кіотським протоколом надлишкові квоти (частини встановленої кількості) мають бути перенесені на другий період дії зобов’язань і використані без будь-яких обмежень. У той же час нова редакція статті 3 Кіотського протоколу передбачає включення додаткового пункту, відповідно до якого країнам-учасницям другого періоду фактично заборонено нарощувати викиди парникових газів. Згідно з новими умовами, дозволений обсяг викидів розраховується, виходячи із середньої величини викидів країни в період з 2008 по 2010 рік, що для України означає необхідність стабілізації викидів на цьому рівні. Для України середній показник викидів за 2008, 2009, 2010 рр. становить 41,95% від рівня викидів 1990 р. При узгодженому зобов’язанні у 76% фактично Україні дозволяється викидати 41,95% від рівня 1990, базового року. Як вважає ДАЕІ, вибрані для осереднення роки є найгіршими для України, оскільки вони відповідають рокам світової фінансової та економічної кризи, яка супроводжувалася значним скороченням виробництва та відповідно скороченням викидів парникових газів. Це середнє значення викидів менше, ніж річні викиди у всіх попередніх роках (наприклад, на 11 відсотків менше, ніж викиди парникових газів у 2007 р.).

- Міжнародна спільнота встановлює обмеження у торгівлі квотами, які не використані протягом першого зобов’язального періоду Кіотського протоколу, коли Україна виступає за повне перенесення невикористаних квот та їх використання без будь-яких обмежень: Україна вважає, що такий нав’язаний підхід не надає Україні можливості оперувати вільними одиницями встановленої кількості в рамках гнучких механізмів. На конференції Сторін у Досі було прийнято рішення, яке передбачає перенос надлишкових одиниць на рахунок Резерву надлишкових одиниць за попередній період для наступного періоду дії зобов'язань за Кіотським протоколом, який створюється в її національному реєстрі. Зазначені одиниці можуть набуватися Сторонами з резервів надлишкових одиниць інших сторін в обсязі до 2% від встановленої кількості для першого періоду дії зобов'язань. І навіть зазначені 2% для України не мають сенсу, як вважає ДАЕІ, оскільки потенційні покупці надлишкових квот (Австралія, ЄС, Японія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Швейцарія) зробили відповідні заяви, що «не будуть купувати одиниці встановленої кількості, перенесені з першого періоду дії зобов'язань згідно з Кіотським протоколом»; крім того, зазначене рішення, яке практично ліквідує перенос невикористаних квот, суперечить тексту примітки до показника України щодо Визначеного кількісного зобов’язання з обмеження або скорочення викидів на 2013-2020 рр., про що зазначено вище.

- Вимоги міжнародної спільноти зі скорочення викидів можуть стримувати економічний розвиток України: Умови, що містяться у тексті поправки до Кіотського протоколу не є прийнятними, як вважає ДАЕІ, з урахуванням прогнозованого щорічного зростання викидів парникових газів в Україні; обмеження зростання економіки через необхідність реально скорочувати викиди парникових газів теоретично може мати негативний вплив на конкурентоздатність економіки України, у порівнянні з потужними країнами, що розвиваються, які не мають зобов’язань зі скорочення викидів парникових газів.

- Багато країн не ратифікували Кіотський протокол та відмовляються від другого зобов’язального періоду: Як вказує ДАЕІ, Другий період дії зобов’язань за Кіотським протоколом у частині реального скорочення викидів буде підтримуватись обмеженою кількістю промислово розвинених країн, адже в ньому немає зобов'язань для країн, що розвиваються, але мають потужні економіки (Китай, Індія, Бразилія та інші); Кіотський протокол не був ратифікований Сполученими Штатами Америки; у ході багаторічного переговорного процесу щодо другого періоду зобов’язань за Кіотським протоколом Канада вийшла із Кіотського протоколу; Японія, Нова Зеландія та Росія заявили про відмову брати участь у другому періоді зобов’язань за Кіотським протоколом, оскільки, на їхню думку, Кіотський протокол з тим переліком країн, які повинні були реально скорочувати викиди у першому періоді, давав занадто незначний ефект для того, щоб вплинути на припинення зростання глобальної температури.

- Україна не впевнена щодо можливості реалізації проектів спільного впровадження у майбутньому: В ході вісімнадцятої Конференції Сторін РКЗК ООН та восьмої зустрічі Сторін Кіотського протоколу не було прийнято рішення щодо остаточного узгодження і прийняття керівництв із спільного впровадження, що є виключно важливим для України, зважаючи на її лідерство в розбудові і реалізації цього механізму. Передбачається, що процес перегляду зазначених керівництв триватиме на подальших переговорних сесіях, на поточний момент немає гарантій, що ці документи відповідатимуть інтересам України у повному обсязі в контексті подальшої підготовки і реалізації проектів в рамках механізму спільного впровадження.

- Міжнародна спільнота вимагає удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, що може вимагати залучення додаткових ресурсів в Україні: У зв’язку із ухваленням низки рішень у сфері методології інвентаризації викидів та абсорбції парникових газів і формування відповідної звітності, ДАЕІ вказує, що ці рішення суттєво підвищують вимоги до національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, що може призвести до необхідності залучення додаткових ресурсів для забезпечення відповідності новим міжнародним вимогам.

Пропозиції ДАЕІ:

З метою обґрунтування пропозицій щодо подальшої участі Української сторони у наступному періоді дії Кіотського протоколу і прийняття остаточного рішення про ратифікацію або відмову від ратифікації поправки до Кіотського протоколу, яка регламентує другий період дії зобов'язань, Держекоінвестагентство пропонує:

- продовжити і розширити дослідження можливих наслідків участі або відмови від участі України у другому періоді дії зобов’язань за Кіотським протоколом у зовнішньополітичному, внутрішньо-економічному, юридичному контекстах із залученням всіх зацікавлених органів державної влади, представників бізнесу, наукового та експертного середовища.

Пропозиції громадськості (підготовлені за участі членів Робочої групи громадських організацій зі зміни клімату та надані ДАЕІ):

- громадськість пропонує Україні ратифікувати поправку до Кіотського протоколу та встановити зобов’язання на рівні -58% викидів парникових газів від рівня 1990 року. Україна у будь-якому випадку повинна запроваджувати політику скорочення викидів парникових газів, зважаючи на паралельний процес формування нової угоди 2015 року на міжнародному рівні, та поступове збільшення зобов’язань у сфері запобігання зміні клімату для усіх країн. Окрім цього, в рамках підписаної угоди з ЄС про Енергетичні співтовариства 2001/80/ЕС, Україна має реалізувати ряд заходів зі скорочення викидів на великих спалювальних установках до 2018 року.

- За підтримки ЄС в Україні планується розроблення низьковуглецевої стратегії розвитку економіки, яка за належної уваги зі сторони уряду і впровадженню в різні сектори економіки зможе сприяти поступовому скороченню викидів парникових газів.

 Підготувала М.Булгакова на основі матеріалів, наданих громадській раді при ДАЕІ

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....