gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Рішення, прийняті в результаті міжнародних переговорів з питань зміни клімату
Вівторок, 13 грудня 2011, 21:12
cop17.1

Під час 17-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (далі – РКООНЗК, конвенція) та 7-ої Зустрічі Сторін Кіотського протоколу у м. Дурбан (Південна Африка) прийнято декілька десятків рішень щодо різних питань, від адміністративних та фінансових, закінчуючи тими, які стосуються конкретних аспектів переговорного процесу.

17-тою Конференцією Сторін РКООНЗК прийнято рішення з таких питань:

1. Звіт Робочої групи щодо довгострокової співпраці за РКООНЗК

2. Посилення активізації дій Робочою групою щодо довгострокової співпраці за конвенцією

3. Заснування Зеленого кліматичного фонду

4. Технологічний виконавчий комітет: правила та процедури

5. Національні адаптаційні плани

6. Робоча програма Найробі щодо впливів, вразливості і адаптації до зміни клімату

7. Робоча програма про збитки та втрати

8. Форму про заходи реагування

9. Фінансові механізми конвенції: Фонд найменш розвинутих країн: підтримка імплементації елементів робочих програм найменш розвинутих країн крім Національної адаптаційної програми дій

10. Поправки до додатку 1 конвенції

11. Звіт Глобального екологічного фонду

12. Зменшення викидів від знеліснення та деградації лісів: гарантії та контрольні рівні

13. Нарощування потенціалу згідно конвенції у країнах, що розвиваються

14. Національні звіти країн, не включені у додаток 1 конвенції – робота консультативної групи експертів щодо національного звітування країн, не включених у додаток 1 конвенції

15. Перегляд правил звітування за РКООНЗК при здійсненні щорічної інвентаризації Сторонами, включеними у додаток 1 конвенції

16. Дослідження діалогу щодо розвитку науково-дослідницької діяльності, що стосується потреб Конвенції

17. Адміністративні, фінансові та інституційні питання

18. Програмний бюджет на 2012-2013

19. Дата та місце майбутньої сесії

7-ою Зустріччю сторін Кіотського протоколу прийняті рішення з таких питань:

1. Результат діяльності робочої групи щодо наступних зобов’язань Сторін додатку 1 за Кіотським протоколом на 16-тій сесії

2. Землекористування, зміни у землекористуванні та лісництво

3. Торгівля викидами та проектні механізми

4. Парникові гази, сектори і категорії джерел викидів, загальні показники для розрахунку еквіваленту двоокису вуглецю антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами та інші методологічні питання

5. Розгляд інформації про потенційні екологічні, економічні і соціальні наслідки, у тому числі побічну дію засобів, політики, заходів та методологій, доступних країнам, включеним у додаток I

6. Звіт Правління адаптаційного фонду

7. Перегляд Адаптаційного фонду

8. Подальші правила щодо механізму чистого розвитку

9. Умови та процедури для уловлювання та зберігання діоксиду вуглецю в геологічних формуваннях в рамках проектного механізму чистого розвитку

10. Питання, що стосуються спільного впровадження

11. Комітет з дотримання

12. Пропозиція Казахстану щодо доповнення Додатку В до Кіотського протоколу

13. Звернення Хорватії проти остаточного рішення Комітету із дотримання щодо здійснення рішення 7/СР.12

14. Нарощення потенціалу за Кіотським протоколом для країн, що розвиваються

15. Адміністративні, фінансові та інституційні питання

16. Програмний бюджет на період 2012-2013.

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....