gototopgototop
Salus populi suprema lex . Marcus Tullius Cicero

Громадськість вимагає не допустити прийняття розроблених Методичних рекомендацій щодо місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища, як таких, які викликали багато критики та зауважень
П'ятниця, 24 лютого 2012, 00:11

dsc 0160 zm1

У січні 2012 року Міністерством екології та природних ресурсів України оприлюднений проект Методичних рекомендації з підготовки, погодження та затвердження Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища (МПДОНПС) для проведення його громадського обговорення.

Актуальність питання розроблення Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища не викликає сумнівів, але проект документу, підготовлений Мінприроди та Державною екологічною Академією післядипломної освіти та управління, викликав численну кількість зауважень і не може бути прийнятий у формі, яка запропонована розробниками документу через його недосконалість у зв’язку із наведеним нижче.

По-перше, наданий проект Методичних рекомендацій не узгоджується з приписами наукової доктрини та принципами нормотворчості, оскільки положення аналізованого проекту є не лише неточними, але й суперечливими та не відповідають вимогам щодо лаконічності та чіткості, тому, відповідно, не сприятимуть впровадженню в практику форм і методів розв’язання певних питань та вирішення певних проблем, в даному випадку у сфері розроблення МПДОНПС.

Застосовуючи, за аналогією, до обговорюваного проекту документу вимоги Конституційного Суду України щодо визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування і неминуче призводить до сваволі, можемо говорити про значні проблеми при реалізації заходів з підготовки, погодження та затвердження МПДОНПС на практиці, які матимуть місце у випадку прийняття та затвердження Методичних рекомендацій у тій формі, в якій пропонують їх розробники.

По-друге, документ написаний не в офіційно-діловому стилі мовлення, текст документу немає логічної структури, у ньому відсутня послідовність і точність викладення рекомендацій. Проект перенасичений емоційно-експресивними висловлюваннями, відсутністю документальності, суб’єктивністю оцінок та формулюваннями, які не притаманні законним чи підзаконним нормативно-правовим актам, як, наприклад: «дехто з них може відсіятись, але можливо прийде хтось інший», «для того, щоб познайомитись один з одним і виробити власне уявлення про кожного учасника, потрібен певний час» та багато інших.

По-третє, в аналізованому проекті відсутня концептуальна позиція щодо ролі органів державної влади та місцевого самоврядування на усіх етапах розроблення (підготовки, погодження та затвердження) МПДОНПС.

Відомо, що методичні рекомендації за своєю правовою природою носять рекомендаційний, роз’яснювальний та інформаційний характер і не можуть встановлювати правових норм. Отже повноваження органів місцевого самоврядування, відповідних місцевих органів виконавчої влади, установ, інспекцій при підготовці, погодженні та затвердженні МПДОНПС, повинні бути закріплені в нормативно-правовому акті, без якого видається неможливим практичне застосування Методичних рекомендацій.

Четвертим аргументом в користь розроблення нової редакції обговорюваного документу є те, що поза увагою авторів проекту залишено такий важливий елемент як фінансова складова процесу підготовки, погодження та затвердження МПДОНПС. Не визначено авторами і найбільш дієвих шляхів планування кошторису витрат і залучення коштів, натомість, незрозуміло з яких мотивів і для яких цілей перелічуються кошти, закладені до окремих бюджетів у 2010 році. Невизначеність в питаннях фінансового забезпечення, неминуче призведе до «декларативності» самих рекомендацій та прийнятих у майбутньому МПДОНПС.

Крім того, у проекті відсутні будь-які рекомендації щодо форми МПДОНПС, його змістовного наповнення, строків прийняття та термінів виконання передбачених завдань тощо, що створить вагомі труднощі в реалізації положень Методичних рекомендацій.

На підставі наведеного вище, змушені констатувати, що проект Методичних рекомендацій з підготовки, погодження та затвердження Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища потребує суттєвого концептуального перегляду та не може бути прийнятий в існуючій редакції.

Додаткового хочемо звернути увагу на безвідповідальність розробників проекту документу та оприлюднення для громадського обговорення тексту документу, який, як стилістично, так і змістовно та концептуально є неприйнятним. Це свідчить про марнотратне витрачення держаних ресурсів на розроблення проекту документу з численними недоліками. Тому виникає запитання, хто з посадових осіб нестиме відповідальність за таку непрофесійність при виконанні покладених на них обов’язків, коли обговорювані Методичні рекомендації аж ніяк не сприятимуть розробленню МПДОНПС та потребують не просто стилістичних незначних змін, а нового концептуально іншого розроблення.

 

За додатковою інформацією звертатися:

Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика»

office@legalanalytics.com.ua

 

НОВИНИ САЙТУ :

27.03.2019 | 
Лекція «Сучасна практика здійснення виконавчого провадження приватними виконавцями» Питання для обговорення: 1. Загальні положення здійснення виконавчого провадження. 2. Відмінності в практиці роботи приватних та державних виконавців. 3. Витрати у виконавчому провадженні. 4. Штрафи та санкції у виконавчому провадженні. 5. Особливості здійснення виконавчого провадження у окремих справах. Короткий зміст: -Інститут приватних виконавців введено на підставі Закону...
Читати далі.....
10.04.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень 2018року. У березні Європейська Комісія приділила увагу проблемам реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин на ринку ЄС, впорядкуванню законодавства з використання стійких органічних забруднювачів. Європейське хімічне агентство запустило нову веб-сторінку...
Читати далі.....
07.03.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за лютий 2018року. У лютому Європейська Комісія розпочала процедуру перегляду Директиви про питну воду. Покращення якості питної води, забезпечення кращого доступу громадян до питної води та інформації про неї завжди є на порядку...
Читати далі.....
06.02.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за січень 2018р. У січні розпочалося головування Болгарії у Раді ЄС, яка своїми пріоритетами у сфері екологічної та кліматичної політики визначила циркулярну економіку та екологічні інновації, покращення якості повітря та краще регулювання. Європейськими...
Читати далі.....
04.01.2018 | 
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017року. У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього ринку...
Читати далі.....
05.12.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад 2017року. У листопаді відбулись події, спрямовані на оновлення Спільної аграрної політики ЄС, – громадськість представила власну Перевірку відповідності (Fitness check) політики щодо її актуальності, результативності, ефективності, узгодженості та доданої вартості...
Читати далі.....
22.11.2017 | 
Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дип- ломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи спе- цифіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного роз- витку, викидів...
Читати далі.....
06.11.2017 | 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за жовтень 2017 року. У жовтні європейські інституції активно готувались до міжнародних заходів в екологічній та кліматичній сферах, які відбудуться наприкінці 2017року. Зокрема, до третьої Асамблеї ООН з навколишнього середовища, цьогорічним девізом...
Читати далі.....